کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
WhatsApp
Email
Print

اطلاعیه مهم در مورد آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

احتراما به اطلاع متقاضیان محترم آزمون کارشناس رسمی دادگستری که نسبت به آزمون مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ اعتراض دارند می‌رساند برای ثبت اعتراض خود می توانند مطابق با دستورالعملها و مهلت تعیین شده توسط سازمان سنجش به نشانی: https://request.sanjesh.org/noetrequest/login مراجعه نمایند.