کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
WhatsApp
Email
Print

نتایج اولیه انتخاب کانون کارشناسان استان خراسان شمالی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان شمالی ، چهارمین دوره انتخابات ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان که در تاریخ هجدهم دیماه 1401 بصورت آنلاین و بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده شبکه ققنوس برگزار گردید.

بنا بر گزارش هیئت نظارت، انتخابات با مشارکت حداکثری اعضاء 167 نفر از 200 نفر عضو برگزار گردید. که نتیجه انتخابات با نظارت رئیس سنی هیئت نظارت، ناظرین و نماینده شورای عالی به شرح ذیل اعلام گردید.

دانلود نتیجه انتخابات

اعضای اصلی هیئت مدیره:

عبدالحسین نامور

احمدرضا عفتی

محمد سامی

سیدعلی میرکریمی

کامبیز انصاری

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

علی بهنام فر

حمیدرضا آخرتی

بازرسین اعضاء اصلی:

عزیزاله نظام دوست

محمد وحدانی

بازرسین علی البدل:

حیدر نامور

دادستان انتظامی:

محمدعلی مصباحی