کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : ابوالفضل رازقندی
شماره پروانه کارشناسی 4601240001
تاریخ شروع کارشناسی 1392/12/12
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی تاسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل A.razghandi@nkhioe.ir
موبایل 09155848203
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تأسیسات الکتریکی برق عمومی

رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه های مخابرات کابلی