کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : احمدرضا نقوی آزاد
شماره پروانه کارشناسی 4601640004
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/16
گروه کارشناسی امور پزشکی دارویی و غذایی
رشته کارشناسی مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل AR.naghavi@nkhioe.ir
موبایل 09151882036
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تشخیص و ارزیابی شیر و فراورده های آن

تشخیص و ارزیابی شیرین کننده ها و فرآورده های قنادی