کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : احمد جهانی رهورد
شماره پروانه کارشناسی 4607300009
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی تاسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت مانه و سملقان
ایمیل A.Jahani@nkhioe.ir
موبایل 9151173843
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات الکتریکی ساختمانها