کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : اصغر داوطلب
شماره پروانه کارشناسی 4605370001
تاریخ شروع کارشناسی 1382/12/20
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی حسابداری و حسابرسی
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل A.davtalab@nkhioe.ir
موبایل 09155154417
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقیو حقوقی

حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله بنیادها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی

حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی