کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : افشین خداپرست
شماره پروانه کارشناسی 4601300006
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی تاسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت بحنورد
ایمیل A.Khodaparast@nkhioe.ir
موبایل 9155163957
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات الکتریکی ساختمانها