کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : الهه اسمعیل نژاد
شماره پروانه کارشناسی 4605140016
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی  راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی امور ثبتی
حوزه فعالیت شیروان
ایمیل E.esmailnejad@nkhioe.ir
موبایل 09372989018
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت 1رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک

2 رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

3تشخیص حدود ثبتی املاک

4پیاده کردن محدوده پلاک ثبت بر روی زمین ونقشه هوایی

5ارزیابی املاک موضوع مواد 148-147 اصلاحی قانون ثبت

6 رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز املاک