کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : امید حسین زاده حسین آباد
شماره پروانه کارشناسی 4605400005
تاریخ شروع کارشناسی 1394/02/09
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی دامپروری و دامپزشکی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل O.hoseynzade@nkhioe.ir
موبایل 09153197453
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام  و محصولات  فرآورده های آنها

ارزیابی و تعیین خسارت  وارده به طیور و محصولات  فرآورده های آنها