کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : امیرعلی بابائیان
شماره پروانه کارشناسی 4605250022
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی برق -ماشین وتاسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت شیروان
ایمیل A.babaeian@nkhioe.ir
موبایل 09354647221
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت  رسیدگی وارزیابی ماشن آلات کارگاه های فنی