کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : امیر حکیمی پور مهریزی
شماره پروانه کارشناسی 4606670010
تاریخ شروع کارشناسی 1395/04/01
گروه کارشناسی منابع آب و معادن
رشته کارشناسی مهندسی آب
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل A.hakimipoor@nkhioe.ir
موبایل 09155072611
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی حقا به ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها وچاهها

تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب ونوع تولید و مصرف

بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی، زیر زمینی و فاضلابها شامل «چاه، چشمه، قنات، پساب و فاضلاب

تشخیص بستر و حریم جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخاذن و ذخایر شن و ماسه و رس