کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : بابک وهاب زاده
شماره پروانه کارشناسی 4601300008
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی تاسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت بحنورد
ایمیل B.vahabzad@nkhioe.ir
موبایل 9153859945
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات الکتریکی ساختمانها