کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : براتعلی نظریان
شماره پروانه کارشناسی 4602250002
تاریخ شروع کارشناسی 1389/07/19
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل BA.nazariyan@nkhioe.ir
موبایل 09153725208
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی