کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : برات برازنده
شماره پروانه کارشناسی 4601300005
تاریخ شروع کارشناسی 05/08/1395
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی تاسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل B.barazande@nkhioe.ir
موبایل 09155855377
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری