کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : بشیر خانی
شماره پروانه کارشناسی 4601140006
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی امور ثبتی
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل B.khani@nkhioe.ir
موبایل 09158882392
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک

رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد