کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : بهنام نجمی طرقی
شماره پروانه کارشناسی 4601380017
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی حوادث ناشی ازکار
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل B.najmi@nkhioe.ir
موبایل 09201862504
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت برسی و تشخیص حوادث انفرادی