کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : بیژن شیردل
شماره پروانه کارشناسی 4601620001
تاریخ شروع کارشناسی 1396/03/21
گروه کارشناسی منابع آب و معادن
رشته کارشناسی معادن
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل B.shirdel@nkhioe.ir
موبایل 09153844713
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت امور مربوط به اکتشافات معادن