کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : جواد ارجمند
شماره پروانه کارشناسی 4601130002
تاریخ شروع کارشناسی 01/04/1395
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی امور بازرگانی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل J.arjmand@nkhioe.ir
موبایل 09155840482
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی  خرید و فروش کالا و خدمات داخلی