کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : جواد محمدزاده
شماره پروانه کارشناسی 4601300003
تاریخ شروع کارشناسی 1393/07/24
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی تاسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل J.mohamadzade@nkhioe.ir
موبایل 09155845435
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها

ارزیابی و رسیدگی به امور آسانسورها _ بالابرها و پله های برقی