کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : حامد حقانی
شماره پروانه کارشناسی 4601300002
تاریخ شروع کارشناسی 1392/12/12
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی تاسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل H.haghani@nkhioe.ir
موبایل 09151880960
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات الکتریکی ساختمانها

ارزیابی و رسیدگی به امور آسانسورها _ بالابرها و پله های برقی

ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق ساختمانها