کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : حجت لنگری
شماره پروانه کارشناسی 4602250015
تاریخ شروع کارشناسی 1395/04/01
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت خراسان شمالی غیر از بجنورد
ایمیل H.langari@nkhioe.ir
موبایل 09155842909
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی