کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : حسن اسماعیلی
شماره پروانه کارشناسی 4602380012
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت اسفراین
ایمیل H.esmaili@nkhioe.ir
موبایل 09155768936
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی و تشخیص حوادث انفرادی