کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : حسن بهادری یکتا
شماره پروانه کارشناسی 4602210002
تاریخ شروع کارشناسی 22/03/1389
گروه کارشناسی امور وسایط نقلیه
رشته کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل H.bahadoriyekta@nkhioe.ir
موبایل 09154545277
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی.

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء