کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : حسن جاویدی گنبد جق
شماره پروانه کارشناسی 4606250005
تاریخ شروع کارشناسی 24/07/1393
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل H.javidi@nkhioe.ir
موبایل 09153871017
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی