کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : حسن مرادی
شماره پروانه کارشناسی 4605250017
تاریخ شروع کارشناسی 1395/04/01
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت خراسان شمالی غیر از بجنورد
ایمیل H.moradi@nkhioe.ir
موبایل 09151886286
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی

رسیدگی و ارزیابی تاسیسات مکانیکی (آب،گاز،بخار،هوای فشرده …) و تاسیسات و تجهیزات الکتریکی واحدهای صنعتی

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی