کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : حسین اعتضادی
شماره پروانه کارشناسی 4601730002
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی منابع آب و معادن
رشته کارشناسی مواد
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل H.etezadi@nkhioe.ir
موبایل 09151876003
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت شناخت و تشخیص فلزات آهنی و فرآوری مربوط