کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : حسین اکبری
شماره پروانه کارشناسی 4601370012
تاریخ شروع کارشناسی 1394/08/05
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی حسابداری و حسابرسی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل H.akbari@nkhioe.ir
موبایل 09153817297
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی