کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : حسین شریف حسینی
شماره پروانه کارشناسی 4601730001
تاریخ شروع کارشناسی 1396/03/21
گروه کارشناسی منابع آب و معادن
رشته کارشناسی مواد
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل H.sharifhoseyni@nkhioe.ir
موبایل 09158865698
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت شناخت و تشخیص فلزات آهنی و فرآوری مربوط

تشخیص و ارزیابی تولید مواد فلزی،متالوژی،مربوط به جوشکاری و لحیم کاری

تشخیص و ارزیابی انواع خسارت ها به فلزات و خوردگی فلزات