کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : حسین صادقی
شماره پروانه کارشناسی 4603640005
تاریخ شروع کارشناسی 1399/11/27
گروه کارشناسی امور پزشکی دارویی و غذایی
رشته کارشناسی  مواد غذائی و مسمومیت های ناشی از آن
حوزه فعالیت گرمه جاجرم
ایمیل H.sadeghi@nkhioe.ir
موبایل 09155866887
مدرک تحصیلی دکترا
رشته تحصیلی بهداشت مواد غذایی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تشخیص وارزیابی فرآورده های گوشتی