کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : حسین مهدیزاده
شماره پروانه کارشناسی 4604380008
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/-5
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت رازو جرگلان
ایمیل H.mahdizade@nkhioe.ir
موبایل 09151841158
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی و تشخیص حوادث انفرادی