کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : حمید رضا آخرتی
شماره پروانه کارشناسی 4601370003
تاریخ شروع کارشناسی 1388/08/21
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی حسابداری و حسابرسی
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل HR.akherati@nkhioe.ir
موبایل 09155850735
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقیو حقوقی

حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله بنیادها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی

حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی

حسابرسی بانکها،بیمه ها و موسسات اعتباری

ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های تولیدی و صنعتی