کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : داود رنجبر سالانقوچ
شماره پروانه کارشناسی 4601380007
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/-5
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل D.ranjbar@nkhioe.ir
موبایل 09151808720
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی و تشخیص حوادث انفرادی