کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : راشین دلشاد
شماره پروانه کارشناسی 4601140003
تاریخ شروع کارشناسی 1394/08/05
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی امور ثبتی
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل R.delshad@nkhioe.ir
موبایل 09151866631
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک

رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد