کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : رحیم حاجی زاده
شماره پروانه کارشناسی 4601370004
تاریخ شروع کارشناسی 21/08/1388
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی حسابداری و حسابرسی
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل R.hajizade@nkhioe.ir
موبایل 09151872185
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی