کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : رسول نجف پور
شماره پروانه کارشناسی 4601550003
تاریخ شروع کارشناسی 1398/11/29
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی کامپیوتر
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل R.najafpoor@nkhioe.ir
موبایل 09125264915
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی سخت افزار های رایانه ای