کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : رضا اشکانی فر
شماره پروانه کارشناسی 4605400008
تاریخ شروع کارشناسی 1394/02/09
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی دامپروری و دامپزشکی
حوزه فعالیت خراسان شمالی به غیر از بجنورد
ایمیل R.ashkanifar@nkhioe.ir
موبایل 09155118377
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام  و محصولات  فرآورده های آنها

ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تجهیزات متعارف تولید و نگهداری دام و طیور