کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : رضا جمالی
شماره پروانه کارشناسی 4601210012
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی امور وسایط نقلیه
رشته کارشناسی اموروسائط نقلیه موتوری زمینی -ویژه مهندسین
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل R.Jamali@nkhioe.ir
موبایل 09155063167
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تعیین خسارت تعمیر گاهی