کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : رضا داودپور
شماره پروانه کارشناسی 4605300007
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی تاسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت شیروان
ایمیل R.Davodpour@nkhioe.ir
موبایل 9155869614
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضلاب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری