کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : رضا شجاعی
شماره پروانه کارشناسی 4601250013
تاریخ شروع کارشناسی 1394/02/09
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل Re.shojai@nkhioe.ir
موبایل 09153135543
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی

رسیدگی و ارزیابی تاسیسات مکانیکی (آب،گاز،بخار،هوای فشرده …) و تاسیسات و تجهیزات الکتریکی واحدهای صنعتی