کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : رضا عطائی
شماره پروانه کارشناسی 4601700003
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی مهندسی محیط زیست
حوزه فعالیت بحنورد
ایمیل R.Ataee@nkhioe.ir
موبایل 9153692836
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت برسی و اظهار نظر درباره عوامل و مکان های آلوده و آلاینده های محیط زیست