کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : رضا قائمی
شماره پروانه کارشناسی 4601540069
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی راه وساختمان
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل r.ghaemi@nkhioe.ir
موبایل 9156470310
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت 1تعیین و تشریح وضعیت

2تطبیق وضعیت