کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : رمضان استیری
شماره پروانه کارشناسی 4602570031
تاریخ شروع کارشناسی 24/07/1393
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت اسفراین
ایمیل R.estiri@nkhioe.ir
موبایل 09157162831
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی اراضی مرزوعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده