کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : سعید رضائی
شماره پروانه کارشناسی 4601140005
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی امور ثبتی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل S.rezaei@nkhioe.ir
موبایل 09151842099
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک

رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد