کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : سوسن خسرویار
شماره پروانه کارشناسی 4603640003
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی امور پزشکی دارویی و غذایی
رشته کارشناسی مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
حوزه فعالیت گرمه جاجرم
ایمیل S.khosroyar@nkhioe.ir
موبایل 09153863608
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تشخیص و ارزیابی شیر و فراورده های آن