کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : سکینه سادات حسینی پیام
شماره پروانه کارشناسی 4605380005
تاریخ شروع کارشناسی 1396/03/21
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت خراسان شمالی غیر از بجنورد
ایمیل SS.hoseyni@nkhioe.ir
موبایل 09155101917
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی و تشخیص حوادث انفرادی