کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : سیدابوالفضل میرزائی
شماره پروانه کارشناسی 4603380019
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی حوادث ناشی ازکار
حوزه فعالیت گرمه و جاجرم
ایمیل A.mirzaee@nkhioe.ir
موبایل 9119803259
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت برسی و تشخیص حوادث انفرادی