کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : سیداحمد راه چمنی
شماره پروانه کارشناسی 4607380020
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی حوادث ناشی ازکار
حوزه فعالیت مانه و سملقان
ایمیل A.Rahchamani@nkhioe.ir
موبایل 09153716016
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت برسی و تشخیص حوادث انفرادی