کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : سیدعلی محمدی
شماره پروانه کارشناسی 4605140015
تاریخ شروع کارشناسی 1394/02/09
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی امور ثبتی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل A.mohammadi@nkhioe.ir
موبایل 09151864155
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک

رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد