کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : سیدمحمود نعمت زاده
شماره پروانه کارشناسی 4601210010
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی امور وسایط نقلیه
رشته کارشناسی اموروسائط نقلیه موتوری زمینی -ویژه افسران
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل M.Nematzade@nkhioe.ir
موبایل 09153851723
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادفات