کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : سیدمصطفی پیش بین
شماره پروانه کارشناسی 4606540070
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی راه وساختمان
حوزه فعالیت فاروج
ایمیل m.pishbin@nkhioe.ir
موبایل 9155845736
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت 1تعیین و تشریح وضعیت

2تطبیق وضعیت